Ngày 13, tháng 8 năm 2008

VSP nền tảng tốt nhất cho cổng thông tin cho các bộ, sở ban ngành

VerySmart Portal® là một cổng thông tin được xây dựng trên nền tảng ASP.NET & SQL Server 2000 (SQL Server 2005). VerySmart Portal là hệ thống mã nguồn mở .NET phát triển mạnh hiện nay dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiếp và những tiếp thu có chọn lọc từ các hệ thống lớn khác trên thế giới như (Rainbow, Dotnetnuke, OmniPortal).

VSP có Cá nhân hóa và tùy biến không ?

Trả lời : có,
Người sử dụng có khả năng thay đổi màu sắc, giao diện nền, phông chữ hoặc chọn một mẫu hiển thị có sẵn. Việc tùy biến phụ thuộc hoàn toàn về phía người sử dụng, người sử dụng có toàn quyền quyết định cách trình bày thông tin của mình

Khả năng đăng nhập 1 lần thì sao ?

Người sử dụng đăng nhập một lần sau đó truy cập sử dụng các dịch vụ trên cổng thông tin một cách thống nhất. Áp dụng cơ chế phân quyền truy cập theo vai trò dựa trên quy trình công việc xuyên suốt trong hệ thống cổng lõi và tầng các dịch vụ ứng dụng. Hệ thống VSP cho phép làm điều này!

Các chức năng tối thiểu của cổng thông tin là gì ?

Cung cấp khả năng quản lý nhiều cổng và trang thông tin hoạt động trong hệ thống (multisite)

Quản trị kênh thông tin
Quản trị các trang (site)
Quản trị các module chức năng
Quản trị các mẫu giao diện
Quản trị các mẫu hiển thị nội dung
Quản trị ngôn ngữ (languague)
Quản trị các quy trình và luồng kiểm duyệt các nội dung thông tin
Thiết lập và quản trị danh sách danh mục nội dung thông tin
Thiết lập và quản trị các loại menu

Các yêu cầu khác thì sao ?

Mỗi module chức năng cho phép cài đặt trên nhiều trang

Hỗ trợ khả năng định nghĩa và phân quyền theo vai trò

Hỗ trợ khả năng tìm kiếm Việt/Anh theo chuẩn unicode TCVN 6909:2001 và tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ khả năng bảo mật cao. Có cơ chế chống lại các loại tấn công phổ biến trên mạng (SQL Injection, Flood)

Có cơ chế quản lý bộ đệm (caching) để tăng tốc độ xử lý, nâng cao hiệu suất xử lý và giảm tải máy chủ ứng dụng

Hỗ trợ khả năng phân tải và chịu lỗi

Có cơ chế dự phòng cho hệ thống máy chủ ứng dụng và dự phòng cho máy chủ CSDL (khả năng cài đặt máy chủ chính và máy chủ sao lưu theo mô hình hệ thống cluster đảm bảo cơ chế cân bằng tải, sao lưu dữ liệu tức thời giữa các máy chủ chính và máy chủ sao lưu)


Các tính năng khác
1 Giao diện được trình bày khoa học, hợp lý và đảm bảo mỹ thuật hài hòa với mục đích của Cổng thông tin Bộ/Tỉnh, tuân thủ các chuẩn về truy cập thông tin.
2 Tương thích với các trình duyệt Web thông dụng
3 Phải tích hợp với cơ sở dữ liệu danh bạ điện tử theo chuẩn truy cập thư mục LDAP v3
4 Khả năng hỗ trợ tối thiểu hai ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh để thể hiện nội dung thông tin
5 Khả năng tích hợp kênh thông tin dịch vụ ứng dụng để trao đổi thông tin với phần mềm thư điện tử
6 Khả năng tích hợp kênh thông tin dịch vụ ứng dụng cung cấp dịch vụ hành chính công theo các chuẩn tương tác của phần mềm cổng lõi
Yêu cầu về khả năng đáp ứng của phần mềm cổng lõi
7 Thực hiện đầy đủ các chức năng cần có đối với phần mềm cổng lõi trong mục (2) về yêu cầu chức năng của tài liệu này
Yêu cầu về kết nối, tích hợp dữ liệu và truy cập thông tin
8 Thống nhất tiêu chuẩn tích hợp dữ liệu và truy cập thông tin:
- XML 1.0
- RSS 2.0/ ATOM 1.0
- RDF
- (JSR168/JSR 286 cho Portlet API, WSRP 1.0/WSRP2.0)/WebPart)
- SOAP v1.2 (WebService)
9 Liên kết với các cổng thông tin, trang thông tin có sẵn của các đơn vị trực thuộc Bộ/Tỉnh dưới dạng liên kết hoặc nhúng (Link/WebCliping)
10 Khả năng cập nhật thông tin từ các cổng thông tin con hoặc các trang thông tin trong cùng hệ thống theo một cơ chế tự động đã định chuẩn về truy cập thông tin
11 Khả năng định nghĩa và thiết lập các kênh thông tin với các ứng dụng nội bộ theo các chuẩn tương tác của phần mềm cổng lõi
12 Khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu với Cổng thông tin điện tử của Chính phủ theo chuẩn kết nối, tích hợp dữ liệu và truy cập thông tin như chuẩn về dịch vụ truy cập từ xa SOAP v1.2 , WSDL v1.1 , UDDI v3, chuẩn về tích hợp dữ liệu XML v1.0
13 Khả năng thiết lập các kênh thông tin dễ dàng lên cổng:
Kênh thông tin xuất bản dựa trên tiêu chuẩn trao đổi và chia sẻ

Kênh ứng dụng sử dụng chuẩn tương tác Porlet API(JSR 168/JSR 286), WSRP 1.0/WSRP 2.0 Chọn
1 trong 2
Kênh ứng dụng sử dụng chuẩn tương tác WebPart
Kênh thông tin trao đổi sử dụng dịch vụ web (Web Services)
14 Có cơ chế tự động tổng hợp (trích và bóc tách) thông tin từ các cổng/trang thông tin của đơn vị trực thuộc (trong phạm vị Bộ/Tỉnh), các cổng/trang thông tin trên Internet, đồng thời cũng có khả năng chia sẻ thông tin trên cổng cho các cổng/trang thông tin khác.
15 Hỗ trợ hai phương thức tích hợp đối với dịch vụ ứng dụng trực tuyến:
- Tích hợp nguyên vẹn: tích hợp toàn bộ trang thông tin của ứng dụng vào Cổng (hay còn gọi là Web-cliping)
- Tích hợp dữ liệu: Cổng có khả năng tổng hợp thông tin (có cấu trúc và định dạng tuân thủ theo tiêu chuẩn về chia sẻ và trao đổi thông tin) do ứng dụng trực tuyến công bố; Phương thức này yêu cầu trang web/dịch vụ được tích hợp phải xuất ra các thông tin trao đổi theo chuẩn thống nhẩt
Yêu cầu về quản trị nội dung
16 Thực hiện chức năng 12 và có quy trình kiểm duyệt nội dung thông tin xuất bản trên cổng thông tin được ban hành dưới dạng quy chế áp dụng trong phạm vi Bộ/Tỉnh đối với cổng thông tin
17 Tạo lập và thiết lập quyền quản trị nội dung đối với các kênh thông tin sẵn có
Yêu cầu về an toàn, bảo mật
18 Hệ thống phải đáp ứng khả năng an toàn, bảo mật theo nhiều mức: mức mạng, mức xác thực người sử dụng, mức CSDL
19 Hỗ trợ người sử dụng trao đổi thông tin, dữ liệu với cổng trên mạng Internet theo các chuẩn về an toàn thông tin như S/MINE v3.0, SSL v3.0, HTTPS, ...
20 Có cơ chế theo dõi và giám sát, lưu vết tất cả các hoạt động cho mỗi kênh thông tin và toàn hệ thống
21 Toàn bộ các dữ liệu cần quản lý, phải được lưu trong CSDL được mã hóa và phân quyền truy cập chặt chẽ
Yêu cầu về sao lưu, phục hồi dữ liệu
22 Phải có cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ, đột xuất đảm bảo nhanh chóng đưa hệ thống hoạt động trở lại trong trường hợp có sự cố xảy ra:
Các dữ liệu cần sao lưu:
- Dữ liệu cấu hình hệ thống (Quản lý người sử dụng; cấu hình thiết lập kênh thông tin…).
- Cơ sở dữ liệu lưu trữ nội dung.
- Các dữ liệu liên quan khác.
23 Có cơ chế phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố

75969 lượt xem
nguồn : awas,

Giới thiệu

Công ty cổ phần AWAS được thành lập tháng 1/2008. Với bề dày kinh nghiệm công ty đã cung cấp cho khách hàng những website và phần mềm quản lý tốt nhất. Chúng tôi tự hào là đơn vị cung cấp website cho một số các cơ quan nhà nước lớn, cũng như các doanh nghiệp ngân hàng tài chính, viễn thông lớn tại Vietnam. Chúng tôi rất vui khi được cung cấp dịch vụ thiết kế website hoàn hảo tới quý vị. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ AWAS
Địa chỉ: số 908, HH1A, khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel. (024) 2 247 1200 - E-mail: khanhnd@awas.vn